Suomeksi På svenska In English

Turva Arvi

Ennakoi, tunnista ja toimi. Tavoitteena turvallinen työympäristö.

Turva Arvi –työkaluilla kehitetään työpaikan avointa ja luottamuksellista turvallisuuskulttuuria:

 • Turvallisuusilmoitus on väline työpaikan arkipäivän turvallisuushavainnointiin.
 • Riski Arvilla hallinnoidaan työpaikan vaarojen tunnistusta ja riskienarviointia.
 • Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen terveys- ja turvallisuusvaarojen tunnistukseen.
 • Turvallisuusohje –sovelluksella viestitään vierailijoille työpaikan turvallisuusohjeista.

Ajankohtaista

Turva Arvi –palvelu on päivitetty 19.11.2019 versioon 4.8, jossa uutena ominaisuutena Riski Arvi -sovelluksessa vaaratilanteille ja toimenpiteille voidaan lisätä liitteitä. Aikaisemmat muutokset on kuvattu tarkemmin sovelluksen versiohistoriassa (linkki etusivulla kirjautumisen jälkeen). Lisätietoja päivityksestä saatte Nomis ServiceDeskistä tai TTK:lta. Mikäli päivityksen jälkeen käytössä ilmenee ongelmia päivitä sivu ensin uudelleen painamalla ctrl+F5.

Turva Arvi palvelun vuoden 2019 tulevat säännölliset huoltoikkunat ovat: 17.6, 15.7, 19.8, 16.9, 21.10, 18.11, 16.12. klo 17-08.

Ystävällisin terveisin Nomis ServiceDesk
Tel. +358 10 7340 240

Havainnoista tekoihin

Turvallisuusilmoitus –työkalulla edistetään ja kannustetaan positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen sekä kerrytetään tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella. Ilmoitukset ja ideat tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen on mahdollisuus liittää myös valokuva. Ilmoitusten käsittelystä huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt.

Turvallisuusilmoitus –työkalu

Turvallisuusilmoitus –työkalu

 • antaa palautetta työstä ja työympäristöstä
 • pyrkii ennaltaehkäisemään riskikäyttäytymistä, virheitä ja väärinkäytöksiä
 • edistää ja kannustaa positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen
 • kerryttää tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella.

Turvallisuusilmoitus -sovellus tilataan Työturvallisuuskeskukselta. Sovelluksen vuosimaksu määräytyy asiakasyrityksen koon perusteella.

Tunnistamisesta toimenpiteisiin

Riski Arvi on tarkoitettu yrityksen omatoimiseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin. Riski Arvilla arvioidaan työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskit ja laaditaan yhteenvetoraportteja arvioinnin tuloksista ja arvioinnin perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista.

Riskien arviointi perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.

Riski Arvi antaa

 • kokonaiskuvan työpaikan työsuojelun tilasta
 • tietoa työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen ja päivittämiseen
 • tietoa työopastuksen kohdentamiseen
 • tietoa työohjeiden laatimiseen.

Vaaratekijöiden tunnistus perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.

Riski Arvi -sovellus tilataan Työturvallisuuskeskukselta. Riski Arvin hinta määräytyy asiakasyrityksen käyttöoikeuksien lukumäärän perusteella hinnoiteltuun vuosimaksuun.

Työturvallisuus- ja työterveysriskien lähtötason kartoittaminen

Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin ja auttaa kartoittamaan työpaikan riskitilanteen lähtötason. Lähtötason kartoittamisella kerätty tieto antaa kokonaiskuvan työpaikan turvallisuustasosta ja lähtökohdat suunnitelmalliselle riskien arvioinnille ja tavoitteelliselle työsuojelutoiminnalle.

Yrityksen turvallisuusohje viidellä helpolla askeleella

Turvallisuusohje –työkalulla laaditaan yritykselle vierailijaohje tai perehdyttämisen tukimateriaali. Sovellus tarjoaa valmiita kuva- ja tekstielementtejä turvallisuusohjeista, vaaratekijöistä, henkilösuojaimista ja hätätilanteista. Voit lisätä ohjeeseen myös opaskarttakuvan työpaikasta. Ohje tulostetaan pdf-tiedostona.